HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical AB ingår licensavtal med Human Genome Sciences Inc.

Regulatory information
Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North:HMED) meddelar idag att bolaget har ingått ett licensavtal med Human Genome Sciences Inc. (NASDAQ:HGSI) gällande patent och patentansökningar kring läkemedelsmålet  alpha-11.

Licensavtalet ger Hansa Medical världsomspännande ensamrätt till HGSIs samtliga patent och patentansökningar på uppfinningar kring integrin alpha-11 såsom terapeutiska anti-alpha-11 antikroppar. De specifika villkoren för avtalet tillkännages ej.

“Genom att förena Hansa Medicals’ patentansökningar gällande alpha-11 med de patent kring alpha-11 som utvecklats av Human Genome Sciences, skapar vi en stark patentportfölj för vårt anti-alpha-11 projekt. Integreringen av all immaterialrätt gällande alpha-11 proteinet i en och samma  patentportfölj ökar den kommersiella potentialen för detta innovativa läkemedelsprojekt” säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

Alpha-11 är ett helt nytt och innovativt läkemedelsmål (eng. drug target) för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit. Hansa Medicals prekliniska forskning har visat att en anti-alpha-11 baserad behandling har potential att fungera bättre och vara mer specifik än dagens behandlingsmetoder. Marknaden för biologiska läkemedel mot reumatoid artrit uppskattas till 12 miljarder dollar.

Downloads