HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical ingår avtal om teckningsförbindelse och emissionsgaranti

Regulatory information

Den 12:e maj 2011 beslutade Hansa Medicals årsstämma att genomföra en nyemission om 29 miljoner kronor med företrädesrätt för Hansa Medicals aktieägare. Hansa Medicals största ägare, Bo Håkansson genom bolag, har genom teckningsförbindelse förbundit sig att teckna för sin andel av emissionen, motsvarande cirka 42 procent. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgaranti med Bo Håkansson genom bolag avseende den del av emissionen som inte omfattas av teckningsförbindelsen, cirka 58 procent. Emissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelse och garantiåtagande.

Downloads