HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical lägger ner prekliniskt forskningsprojekt och fokuserar på klinisk utveckling av enzymbaserad behandling av ovanliga sjukdomar

Regulatory information

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Fram till idag har tre utvecklingsprojekt drivits; IdeS, HMD-301 och anti-alpha-11. Utöver dessa projekt har enzymet EndoS utvärderats som läkemedelskandidat.

Hansa Medical har beslutat att lägga ner projekt anti-alpha-11 för behandling av ledgångsreumatism. Projektet är i tidig preklinisk utvecklingsfas och Hansa Medical har tillsammans med samarbetspartnern Alere Inc. arbetat med att identifiera antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot läkemedelsmålet alpha-11.

”Alpha-11 är ett spännande läkemedelsprojekt men vi har inte på rimlig tid lyckats nå prekliniskt proof-of-concept med detta tidiga forskningsprojekt inom ledgångsreumatism. Vi och vår samarbetspartner Alere har valt att avsluta engagemanget i detta projekt. Istället kommer Hansa Medical att fokusera verksamheten på den kommande kliniska studien med läkemedelskandidaten IdeS samt preklinisk utveckling av systermolekylen EndoS. Dessa båda enzymer är välstuderade med kända verkningsmekanismer och tydliga kliniska tillämpningar för ovanliga autoimmuna sjukdomstillstånd där behandlingsmetoderna idag är kraftigt eftersatta. Starten för vår Fas 1 studie med IdeS är planerad till Q2 2012 och om denna faller väl ut kan vi inleda Fas II studier inom transplantation under 2013” säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB.

IdeS är en enzymbaserad läkemedelskandidat för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter, en patientgrupp som idag är problematiska att transplantera till följd av höga nivåer anti-donator antikroppar. IdeS har även potential att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med en viss typ av ovanliga autoimmuna sjukdomar.

Den kliniska studien med diagnostikmetoden HMD-301 i samarbete med Axis-Shield fortgår som planerat.

Downloads