HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield ingår optionsavtal med Bio-Rad Laboratories för kommersialisering av Heparin Binding Protein

Regulatory information
Axis-Shield plc (LSE:ASD) har ingått ett optionsavtal med Bio-Rad Laboratories (NYSE:BIO) för kommersialisering av Heparin Binding Protein (HBP) som biomarkör för svår sepsis. Bio-Rad är en multinationell producent och distributör av forskningsverktyg inom life science samt klinisk diagnostik. Optionsavtalet innebär en världsomspännande rätt för Bio-Rad att utveckla HBP som biomarkör för analys med Bio-Rads laboratorieinstrument. De finansiella villkoren i avtalet har inte offentliggjorts.

I juni 2009 ingick Hansa Medical och Axis-Shield ett utvecklings- och licensieringsavtal gällande HMD-301, Hansa Medicals patenterade metod för in vitro diagnostik  (IVD) av svår sepsis, baserad på plasmakvantifiering av proteinet HBP. Analysmetoden för HBP-kvantifiering under utveckling har potential att förkorta tiden för påbörjandet av adekvat behandling, och därmed förhindra att patienter utvecklar svår sepsis.

“Optionsavtalet mellan Axis-Shield och Bio-Rad bekräftar potentialen i denna spännande produktkandidat samt stärker möjligheterna att nå den globala marknaden” säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB.

Svår sepsis är en livshotande komplikation till infektion som karakteriseras av organsvikt och blodtrycksfall, och som kräver omedelbart omhändertagande och adekvat behandling. Vid sepsis tar sig bakterier från en lokal infektion, ofta lunginflammation eller urinvägsinfektion, ut i blodbanan där de orsakar en systemisk inflammation. Svår sepsis är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Enbart i USA avlider fler än 200.000 människor årligen av svår sepsis. Men för varje timme man kortar tiden till diagnos och korrekt behandling, ökar överlevnaden med 7.5 procent.

Genom samarbetsavtalet har Hansa Medical rätt till royaltybetalningar från Axis-Shield från licensbetalningar och försäljning av HBP-assays, så snart analysmetoden har lanserats. Målet är att marknadsintroduktion skall ske i slutet på 2011.

Downloads