HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical beviljas patent i Europa för diagnostikmetoden HMD-301

Regulatory information
Hansa Medical, ett bioteknikbolag fokuserat på utveckling av innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder inom inflammatoriska sjukdomar, meddelar att den europeiska patentmyndigheten (EPO), har beviljat ett nytt patent avseende produktkandidaten HMD-301.

Det godkända patentet, EP 2129391 B1, omfattar metoder för kvantifiering av proteinet Heparin Binding Protein, HBP, i till exempel blodprov från patienter, samt hur dessa nivåer av HBP korrelerar till patienters risk att utveckla svår sepsis.

HMD-301 är Hansa Medicals diagnostikmetod för kvantifiering av HBP, vilken utvecklas i samarbete med brittisk-norska diagnostikbolaget Axis-Shield Diagnostics Ltd., primärt för tidig identifiering och diagnostik av patienter som riskerar att utveckla det livshotande tillståndet svår sepsis. En omfattande klinisk multicenterstudie har genomförts i Sverige och USA och resultaten från denna studie utvärderas för närvarande.

Downloads