HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics lanserar CE-märkt ELISA assay för kvantifiering av HBP

Regulatory information

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics har lanserat en CE-märkt ELISA assay för kvantifiering av Heparin Binding Protein. Mer information finns att tillgå på den produktspecifika webbsidan: www.heparinbindingprotein.com.

HBP är en ny biomarkör som genom kliniska studier har visat sig kunna identifiera patienter vid akutkliniker som riskerar att utveckla svår sepsis. Sepsis är en systemisk inflammatorisk respons på infektion som kan vidareutvecklas till de livshotande tillstånden svår sepsis, septisk chock och slutligen multipel organsvikt. Tidig diagnos och tidig behandling av svår sepsis är av stor betydelse för möjligheterna att rädda livet på drabbade patienter.

Hansa Medical ingick under 2009 ett samarbets- och licensavtal med Axis-Shield Diagnostics för vidareutveckling av Hansa Medicals prototyp-assay HMD-301 för HBP-hvantifiering, samt påföljande lansering av en kommersiell assay.