HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

HMD-301 för diagnostik av urinvägsinfektion: Nya forskningsresultat publicerade

Regulatory information
Hansa Medicals kliniska samarbetspartners vid Skånes universitetssjukhus i Lund har genomfört en klinisk studie vilken visar att den patenterade diagnostikmetoden HMD-301 är en lovande metod för diagnos av urinvägsinfektion hos barn. Forskningsresultaten har publicerats online av den vetenskapliga tidskriften Pediatric Nephrology.

Urinvägsinfektion är en vanlig infektionsdiagnos hos barn och effektiv diagnos och behandling är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer. Den publicerade studien visar att genom kvantifiering av HBP, Heparin Binding Protein, i urinprov kan patienter med urinvägsinfektion urskiljas med sensitivitet på över 90 % och specificitet på över 90%. Dessa mått på diagnostikmetodens precision är mycket konkurrenskraftiga i jämförelse med de metoder som idag är vanliga för diagnostik av urinvägsinfektion: nitrit, vita blodkroppar och interleukin-6. Studien omfattade en mindre grupp patienter (76 barn i åldrarna 0-18 år) och fortsatta studier pågår med en större grupp patienter.

”Resultaten från den publicerade studien är mycket lovande och utgör ytterligare en utvecklingsmöjlighet för den patenterade diagnostikmetod HMD-301”, säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Downloads