HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Riktad nyemission i Hansa Medical AB (publ) genomförd

Regulatory information

Den 9 januari 2012 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) att anta styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission till Bengt Ågerups riskkapitalbolag NXT2B. Emissionen som omfattade 5 000 001 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor är nu slutförd och emissionen har inbringat 27,5 miljoner kronor till bolaget. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 25 000 005 kronor och uppgår därefter till 92 605 725 kronor. Antalet aktier ökar och uppgår efter emissionen till 18 521 145 st. NXT2Bs ägarandel uppgår efter emissionen till 27,0 procent.

Downloads