HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Lovande forskningsresultat med EndoS publicerade i PNAS

Regulatory information
Hansa Medicals samarbetspartners Dr Kutty Selva Nandakumar och professor Rikard Holmdahl vid Karolinska institutet, samt docent Mattias Collin vid Lunds universitet, har publicerat unika och kommersiellt intressanta fynd som rör enzymet EndoS i den vetenskapligt ansedda tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

EndoS, Endoglycosidase from Streptococcus pyogenes, är ett enzym som modifierar sockerstrukturen (glykostrukturen) som finns på antikroppar. Nandakumar m.fl. visar att antikroppar som modifieras av EndoS får unika anti-inflammatoriska egenskaper och kan användas för behandling av autoimmuna sjukdomar. Studien med titeln ”Dominant suppression of inflammation by glycan-hydrolyzed IgG”, publiceras i PNAS kommande utgåva i maj 2013 och finns tillgänglig på www.pnas.org.

Hansa Medical har patenterat upptäckten och bolaget arbetar i första hand med möjligheten att förstärka IVIG-produkters anti-inflammatoriska egenskaper.

IVIG (Intravenous immunoglobulin) är ett läkemedel där den aktiva substansen är humana antikroppar (IgG) som renats fram ur blodplasma från ett mycket stort antal donatorer. IVIG används som intravenös behandling av immunbristsjukdomar och som anti-inflammatorisk behandling vid en rad olika autoimmuna sjukdomar samt vid organtransplantationer. Marknaden för IVIG-produkter uppgick 2009 till 5,6 miljarder USD. IVIG-doserna som idag används för anti-inflammatorisk behandling är mycket höga (upp till 2 gram per kilogram kroppsvikt). Hansa Medicals vision för EndoS är att på egen hand eller i samarbete med de stora IVIG-producenterna, skapa EndoS-preparerade IVIG-produkter med både ökad effekt och reducerad dos vilket har potential att väsentligt sänka produktionskostnaderna per dos.