HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical presenterar IdeS vid 2014 års World Transplant Congress i San Francisco den 27:e juli

Regulatory information
Hansa Medical presenterar IdeS potential som ny behandlingsmetod vid njurtransplantation av sensitiserade patienter i en poster session den 27:e juli 2014 vid World Transplant Congress i San Francisco, USA.

World Transplant Congress samlar flertalet internationella experter inom transplantation, framstående huvudtalare samt representanter för läkemedels- och bioteknikbolag engagerade i utvecklingen av behandlingsmetoder för transplantationspatienter.

För mer information om kongressen, vänligen besök: www.wtc2014.org

Hansa Medicals presentation kommer att fokusera på IdeS specifikt antikroppsklyvande effekt och säkerhet vilka visades i den nyligen genomförda fas I-studien på friska försökspersoner, dessutom redovisas IdeS effekt i serum från sensitiserade patienter vilka inväntar njurtransplantation.

Mer om IdeS
Enzymet IdeS utvecklas som en snabb, säker och effektiv behandlingsmetod för inaktivering av anti-HLA antikroppar hos sensitiserade patienter i direkt anslutning till njurtransplantationer. För sensitiserade patienter utgör anti-HLA antikroppar ett hinder för en transplantation vilket istället medför mångårig dialysbehandling för patientgruppen. En framgångsrik fas I-studie med IdeS avslutades i januari 2014. Läkemedelsverket har godkänt Hansa Medicals ansökan om genomförande av fas II-studier med IdeS och studien är planerad för 2014.