HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals nyemission övertecknad

Regulatory information
Hansa Medicals företrädesemission har tecknats till 137 procent varav 99 procent med företrädesrätt. Emissionen omfattar 3,7 miljoner aktier till teckningskurs 10 kronor per aktie vilket inbringar 37 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitalet skall användas till genomförandet av fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS under 2014 och 2015.

Extra bolagsstämma i Hansa Medical beslutade den 5 mars 2014 att genomföra en nyemission av högst 3 704 229 aktier med företrädesrätt för aktieägarna till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Teckningsperioden för erbjudandet var den 25 mars till den 8 april.

Totalt har 3 658 875 aktier tecknats med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 99 procent av emissionsbeloppet. Därtill har 1 417 323 aktier tecknats utan stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 38 procent av emissionsbeloppet. De aktier som inte tecknades med stöd företrädesrätt tilldelas i enlighet med de principer som angivits i prospektet som publicerades den 19 mars 2014. Till följd av att företrädesemissionen övertecknades har inte emissionsgarantierna tagits i anspråk.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 3 704 229 aktier till totalt 25 929 603 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 25 929 603 kronor. Betalda tecknade aktier, tecknade med företrädesrätt, handlas under kortnamn HMED BTA 1 på NASDAQ OMX First North till slutet på april då de beräknas omvandlas till aktier. Handel i betalda tecknade aktier, tecknade utan företrädesrätt, beräknas inledas i slutet av nästa vecka under kortnamn HMED BTA 2.