HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Data från Hansa Medicals första fas II-studie med IdeS i sensitiserade patienter presenterade på ESOT 2015

Regulatory information
Data från Hansa Medicals första avslutade fas II studie med IdeS vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har idag har presenterats av studiens ansvariga kliniska prövare, Tomas Lorant, MD, PhD, vid kongressen ESOT 2015 (17th Congress of the European Society for Organ Transplantation) i Bryssel. Data från studien visar att IdeS effektivt kan minska nivån anti-HLA-antikroppar till nivåer som är acceptabla för transplantation. Det primära och sekundära målet för studien uppnåddes och IdeS har en acceptabel säkerhetsprofil i studien.

"Resultaten från studien utgör ett starkt stöd för fortsatt utveckling av IdeS inom transplantation och vi är glada att Dr Tomas Lorant med medarbetare har fått möjlighet att presentera dessa mycket intressanta och lovande data vid en betydelsefull kongress som ESOT 2015", säger Dr. Christian Kjellman, forskningschef på Hansa Medical AB.

Dr Tomas Lorant, transplantationskirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ansvarig klinisk prövare för den kliniska studien rapporterade i en presentation att MFI-signalen för HLA-antikroppar minskade signifikant i alla IdeS-behandlade patienter. Även om målet med studien inte var att transplantera patienterna så erbjöds en av de IdeS-behandlade patienterna på väntelistan en njurtransplantation varpå en transplantation genomfördes efter två doser IdeS med 30 timmar mellan doserna. Cytotoxiskt korstest och korstest baserat på flödescytometri var positiva för patienten före behandlingen med IdeS och omvandlades till negativa efter doseringen med IdeS. Den transplanterade njuren fungerar väl utan några tecken på antikroppsmedierad avstötning. I studien rapporterades fyra fall av infektion samt ett fall av myalgi som möjligen relaterade till behandlingen med IdeS.

Dr Lorant med medarbetare drar slutsatsen att behandling med IdeS signifikant minskar nivån HLA antikroppar samt att IdeS har en acceptabel säkerhetsprofil. En sammanfattning (Abstract) med titeln ”Rapid removal of anti-HLA antibodies in immunized patients awaiting renal transplantation – A dose finding study of the IgG degrading enzyme IdeS” av presentationen finns tillgänglig på ESOT-kongressens webbplats under Abstract Program: http://esot2015.esot.org/abstracts

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015, kl. 08.30 CET.