HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Data som visar att IdeS kan inaktivera minnes-B-celler publicerade i Journal of Immunology

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) meddelar idag att resultat som beskriver IdeS effekt på B-celler har publicerats i Journal of Immunology

Den vetenskapliga artikeln “The bacterial enzyme IdeS cleaves the IgG-type of B-cell receptor, abolishes BCR-mediated cell signaling and inhibits memory B-cell activation”, av Sofia Järnum, Robert Bockermann, Anna Runström, Lena Winstedt and Christian Kjellman, visar att IdeS inte bara inaktiverar plasma-IgG utan också klyver IgG på B-celler.

Aktivering via B-cellsreceptorn på minnesceller är avgörande för utvecklingen av antikroppsproducerande celler. De nu publicerade resultaten visar att IdeS klyver IgG-typen av B-cellsreceptorn på humana minnes-B-celler. De IdeS-behandlade cellerna är temporärt inaktiverade och förhindrade att utvecklas till antikroppsproducerande celler. Vidare visar resultaten att IdeS kan klyva B-cellsreceptorn in vivo i människa.

“Resultaten är konceptuellt mycket intressanta och vi är glada att vårt arbete har accepterats i denna välrenommerade vetenskapliga tidskrift”, kommenterade Hansa Medicals forskningschef Christian Kjellman.

Resultaten indikerar att IdeS-behandling kan ha terapeutiska fördelar inte enbart genom nedbrytningen av plasma-IgG utan att den kan kanske även förskjuta eller förhindra aktiveringen av minnesceller. För närvarande utvecklas IdeS för att inaktivera donator-specifika antikroppar hos högsensitiserade patienter som ska njurtransplanteras. Vid transplantation kan en temporär inaktivering av minnes-B-celler och därmed produktionen av IgG hjälpa organet till anpassning i sin nya miljö. Dessutom indikerar själva konceptet terapeutiska möjligheter inte bara inom transplantation utan också i andra situationer där man vill förskjuta eller förhindra en aktivering av minnes-B-celler.

(Artikeln i sin helhet finns att läsa hos Journal of Immunology på http://m.jimmunol.org/content/early/2015/11/07/jimmunol.1501929)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2015 kl. 08:00.