HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Data visar att en dos av IdeS har gynnsam effekt och helt tar bort HLA-antikroppar

Regulatory information
Vid Hansa Medicals kapitalmarknadsdag i Stockholm idag kommer en av världens ledande transplantationsexperter, professor Stanley Jordan vid Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, att visa data från en av sina pågående studier där högsensitiserade patienter desensitiseras och behandlades med Hansa Medicals ledande läkemedelskandidat IdeS före transplantation.

Data kommer att visas från en patient med en PRA-nivå på 100% som behandlades och transplanterades framgångsrikt i juli i år.

Den prövarintierade studien, som leds av Dr Jordan, är en öppen studie med syfte att bedöma säkerhet och effekt av IdeS i patienter med höga nivåer av donatorspecifika antikroppar (s k högsensitiserade patienter). IdeS eliminerar antikropparna och förhindrar därmed antikroppsmedierad organavstötning. Studien, där IdeS har adderats till Dr. Jordans standardprotokoll för sensitiserade patienter, kommer att inkludera upp till 20 högsensitiserade patienter på UNOS (United Network for Organ Sharing) väntelista för transplantation. Samtliga  inkluderade patienter kommer därefter att bli njurtransplanterade och följas upp under sex månader efter transplantationen.

“Data som vi har sett i den här patienten är fantastiskt, vilket visar IdeS har potential att revolutionera hela transplantationsområdet, särskilt vad gäller behandling av sensitiserade patienter”, säger Dr. Jordan.

“Det är glädjande att se att Ides har så god effekt även på en högsensitiserad patient, som ju tillhör en mycket svårbehandlad grupp”, kommenterar Lena Winstedt, Clinical Research Director på Hansa Medical AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 kl. 08.45.