HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Den första patienten i IdeS-studien vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles har njurtransplanterats

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) tillkännager idag att den första patienten i en klinisk fas II-studie sponsrad av Professor Stanley Jordan vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles har blivit doserad med IdeS och därefter njurtransplanterad.

Studien är en öppen studie med syfte att bedöma säkerhet och effekt av IdeS i patienter med höga nivåer av donatorspecifika antikroppar (s k högsensitiserade patienter). IdeS eliminerar antikropparna och förhindrar därmed antikroppsmedierad organavstötning. Studien kommer att inkludera upp till 20 högsensitiserade patienter på UNOS (United Network for Organ Sharing) väntelista för transplantation.

Ansvarig för studien är Professor Stanley Jordan, en av världens främsta experter inom transplantationsimmunologi. Hansa Medical har tidigare meddelat att Dr. Jordan har fått ett godkännande från FDA att utföra studien med IdeS.

IdeS adderats till Dr. Jordans standardprotokoll för sensitiserade patienter och alla patienter kommer därefter att bli njurtransplanterade. Patienterna kommer att följas upp under sex månader efter transplantationen.

 Vi är glada att den första patienten nu är behandlad i studien. IdeS har potential att revolutionera hela transplantationsområdet, särskilt vad gäller behandling av sensitiserade patienter, säger Dr. Jordan.

Detta samarbete med Dr. Jordan är en viktig del av utvecklingen av IdeS som läkemedel vid njurtransplantation. Vi driver parallellt andra kliniska studier med IdeS i Europa och planerar ytterligare studier i USA, kommenterar Christian Kjellman, forskningschef på Hansa Medical AB.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2015 kl. 08.00