HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Första patienten i IdeS fas II-studie transplanterad

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) meddelar att den första patienten som behandlats med IdeS i en nystartad fas II-studie har blivit transplanterad från en avliden donator. 

Studien, som kan inkludera upp till 10 patienter och genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, ska utvärdera säkerhet, tolererbarhet och effekt av IdeS vid njurtransplantation av sensitiserade patienter. Den aktuella patienten behandlades och transplanterades i Uppsala.

Målsättningen med studien är även att identifiera den dos som inom 24 timmar ger nivåer av anti-HLA antikroppar acceptabla för transplantation hos majoriteten av patienterna. De första resultaten från studien förväntas vara tillgängliga kring halvårsskiftet 2016. 

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver immunoglobulin G (IgG) antikroppar. IdeS är en unik molekyl med en helt ny behandlingsmekanism som syftar till att inaktivera IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA-antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlingspotential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2015 kl. 08:30.