HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hans Schikan vald till ny styrelseledamot i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) avhöll den 2 juni 2015 sin årsstämma. Vid stämman valdes Hans Schikan till ny styrelseledamot i bolaget.

Hans GCP Schikan, född 1958. Apotekare, Utrecht Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Prosensa, Holland, samt i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och Top Team Dutch Top Sector Life Sciences & Health. Ledamot i Biotechnology Industry Organization’s Emerging Companies Section Governing Board. Ledamot i Advisory Board BioScience Park Leiden.
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i Prosensa, Holland. Ordförande i Dutch Association of the Innovative Pharmaceutical Industry, Nefarma. Flertalet ledande befattningar inom dåvarande Organon och Genzyme. Styrelseledamot i Top Institute Pharma.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2015 kl. 08.45.