HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical beviljas särläkemedelsstatus för IdeS i USA

Regulatory information
Hansa Medical meddelar att U.S. Food and Drug Administration (FDA) har beviljat bolagets ansökan om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för läkemedelskandidaten IdeS för prevention av antikroppsmedierad organavstötning hos organtransplanerade patienter. Mer information om den beviljade ansökan har publicerats på www.fda.com

Cirka 30 procent av patienterna på väntelistorna för transplantation av njure, hjärta, lunga och bukspottskörtel, motsvarande cirka 35 000 patienter i USA, är sensitiserade mot HLA (Human Leukocyte Antigen). HLA sensitisering är en riskfaktor vid transplantation och för en betydande del av de sensitiserade patienterna sker transplantation endast undantagsvis då transplantation för dessa patienter är förenade med förhöjd risk för antikroppsmedierad organavstötning. Hansa Medical genomför fas II studier med IdeS för prevention av antikroppsmedierad organavstötning hos njurtransplantationspatienter.

“Det är glädjande att vi nu erhållit särläkemedelsstatus för IdeS i USA då HLA sensitisering utgör ett betydande hinder för transplantation för tusentals patienter årligen. IdeS har potential att möjliggöra transplantation för dessa patienter”, säger Göran Arvidson, VD vid Hansa Medical AB.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2015, kl. 14.30 CET.