HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) har beslutat att senarelägga offentliggörandet av sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014 till den 29 april 2015.

Årsredovisningen var tidigare planerad att offentliggöras den 23 mars 2015.

Senareläggningen av offentliggörandet av årsredovisningen sker med anledning av den tidigare offentliggjorda ändrade tidpunkten för årsstämman till den 2 juni 2015.

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlingsmekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlingspotential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 mars 2015 kl. 08.30.