HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical upptar lån om 20 MSEK från huvudägaren Nexttobe AB

Regulatory information
Hansa Medical AB har upptagit ett lån om 20 MSEK från sin huvudägare Nexttobe AB. Syftet med lånet är att förstärka bolagets finansiella uthållighet.

”Hansa Medical är inne i mycket spännande skede. Efter förra årets kliniska fas I-studie och den nyligen avslutade kliniska fas IIa-studien i transplantationspatienter har vi fått en kraftfull respons från såväl det medicinska samhället som från olika industriella aktörer och från finansiella intressenter. Vi kommer nu att utvärdera hur vi bäst utvecklar IdeS till ett färdigt läkemedel och för vilka indikationer, samtidigt som vi utvärderar olika typer av industriella samarbeten. För att säkra vår finansiella uthållighet under denna period upptar vi ett lån från vår huvudägare Nexttobe AB. Jag vill på detta vis tacka Nexttobe för deras stöd,” säger Fredrik Lindgren, VD för Hansa Medical.

Lånet löper till marknadsmässig ränta. Långivaren har rätt att kräva återbetalning vid utgången av 2015.

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlingsmekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlingspotential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2:a februari 2015 kl. 14:00.