HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals licenstagare Axis-Shield Diagnostic Limited ingår avtal med Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd

Regulatory information
Hansa Medicals licenstagare Axis-Shield Diagnostics Limited har ingått en underlicens med det kinesiska diagnostikbolaget Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd för kommersialisering av HBP-analys i Kina. Hansa Medical har rätt till royalties från licensavgifter betalda till Axis-Shield Diagnostics Limited and royalties från Axis-Shield Diagnostics Limited försäljning.

HBP-analys är en marknadslanserad analysmetod för att prediktera (förutse) svår sepsis vid akutkliniker. I december 2012 lanserade Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics Limited en CE-märkt version av analysmetoden. Licensavtalet med Axis-Shield Diagnostics Limited ger Hansa Medical rätt till royalties från licensavgifter betalda till Axis-Shield Diagnostics Limited och royalties från Axis-Shield Diagnostics Limited försäljning av HBP-analys. Axis-Shield Diagnostics Limited betraktar Kina som en betydande potentiell marknad för HBP-analys och arbetar med Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd för att bekräfta prestanda för HBP-analys i en omfattande multicenterstudie. Antalet insjuknanden i sepsis i Kina uppskattas till 20-30 miljoner fall per år.

Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co. Ltd. är ett teknologiskt diagnostikbolag vilket utvecklar, tillverkar och distribuerar in vitro diagnostik (IVD) produkter för kinesiska sjukhus och laboratorier. 2014 omsatte Hangzhou Joinstar Biomedical Technology cirka USD 70 miljoner.

”Det är glädjande att vårt samarbete med Axis-Shield Diagnostics Limited, och deras ansträngningar inom såväl produktutveckling som distribution och underlicensiering av HBP-analys, börjar bära frukt”, säger Emanuel Björne, Affärsutvecklingschef, Hansa Medical AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 13:00.