HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Välbesökt på Hansa Medicals kapitalmarknadsdag

Regulatory information
Biopharmabolaget Hansa Medical AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HMED), höll idag, den 13 november 2015, kapitalmarknadsdag i Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stockholm.

Hansa Medicals VD Göran Arvidson hälsade alla välkomna till bolagets första kapitalmarknadsdag. På podiet stod även några av världens främsta transplantationsexperter.

Professor Lars Björck vid Lunds universitet berättade om upptäckten av och den inledande forskningen kring Hansas ledande kliniska projekt IdeS, för närvarande i fas II-studier för behandling av sensitiserade njurtransplantationspatienter.

Hansas CSO, Dr Christian Kjellman, gav en vetenskaplig översikt av IdeS och dess möjliga indikationsområden, inklusive transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar, medan Emanuel Björne, Corporate Development Director, talade om IdeS potentiella patientpopulation.

De välrenommerade transplantationsexperterna Professor Stanley Jordan, vid Cedar-Sinai Medical Center i Los Angeles, Professor Robert A Montgomery vid Johns Hopkins i Baltimore, och Professor Gunnar Tufveson vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala, beskrev svårigheterna med att transplantera sensitiserade patienter, hur antikropparna påverkar patientens transplantationsmöjligheter samt deras egna erfarenheter fån användning av desensitisering med plasmaferes och IVIg I combination med anti-CD20 behandling.

Vidare berättade Gunnar Tufveson att totalt fem patienter i den pågående fas II-studien nu har blivit transplanterade.

Dr Tufveson och Dr. Jordan beskrev hur de har arbetat aktivt med IdeS i samband med njurtransplantationer och kliniska fas II-studier, samt hur IdeS har potential att förbättra livskvaliteten för sensitiserade patienter som i dag står på dialys. Dr Jordan redogjorde också för data från en patient med 100% PRA-nivå som behandlats med IdeS och framgångsrikt transplanterades vid Cedars-Sinai Medical Center tidigare i år.

Dr. Montgomery beskrev befintliga metoder för desensitiseringen och underströk att patienter som transplanteras med befintliga metoder alltid har transplanterats i närvaro av antikroppar. IdeS har däremot visats vara väldigt effektivt för sänkning av förekomsten av antikroppar till försumbara nivåer för patienter med höga antikroppsnivåer.

Lena Winstedt och Steven Glazer - CRD respektive CMO vid Hansa Medical - berättade i mer detalj om bolagets pågående och planerade kliniska studier med IdeS inom transplantation och autoimmuna sjukdomar.

Emanuel Björne informerade om diagnostikmetoden HBP-assay samt samarbetet med Axis-Shield Diagnostics. Axis-Shield har som målsättning att lansera en klinisk kemi version av HBP-assay under första halvåret 2016.

”Hansa Medical har under det senaste året passerat en rad viktiga milstolpar, både vetenskapligt, finansiellt och organisationsmässigt. Vi såg det här som en utmärkt tillfälle att ge en djupare bild av var bolaget befinner och vart vi är på väg. Vi ser dessa tillfällen att kommunicera med aktieägare och marknad som mycket värdefulla och kommer att planera in liknande genomgångar löpande framöver”, avslutade Göran Arvidson.

De videofilmade presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att läggas ut på www.hansamedical.com inom kort.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 kl. 17.00.