HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Första patienten behandlad med IdeS i fas II-studie i förvärvad Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP)

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) meddelade idag att den första patienten har behandlats i en klinisk fas II-studie med IdeS i den akuta autoimmuna sjukdomen förvärvad Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP) vid University College London Hospital.

Förvärvad TTP är en allvarlig och akut autoimmun blodsjukdom där förekomsten av autoantikroppar kan resultera i bildandet av många små blodproppar i vitala organ. Denna fas II-studie sponsrad av Hansa Medical, med IdeS i TTP är en öppen studie för att utvärdera IdeS säkerhet, tolerabilitet, effektivitet, farmakodynamik samt farmakokinetik i asymtomatiska patienter med förvärvad TTP. 

Patienter som inkluderas i studien har låg ADAMTS13-aktivitet. Enzymet ADAMTS13 är en viktig komponent i koagulationssystemet. Ett viktigt mål med studien är att undersöka om en dos av IdeS resulterar i ökad ADAMTS13-aktivitet genom inaktivering via IdeS-medierad klyvning av autoantikroppar mot ADAMTS13. Den kliniska studien genomförs vid University College London Hospital (UCLH) under ledning av Dr. Marie Scully, hematolog vid UCLH och ledande expert inom behandling av och klinisk forskning inom TTP.

Studien kommer att omfatta upp till sex patienter med förvärvad TTP med låg ADAMTS13-aktivitet samt som är asymtomatiska vid tidpunkten för inkludering i denna studie. Studien beräknas vara klar under 2017.

"Denna nya terapi, vilken inledningsvis undersöks med avseende på säkerhet och effekt, kan komma att innebära en innovativ behandling för akut TTP genom avlägsnandet av antikroppar mot ADAMTS 13, för att möjliggöra tillbakagång av symptom samt minska morbiditet och mortalitet", säger Dr. Scully, som är supporterad av National Institute for Health Research University College London Hospitals Biomedical Research Centre.

"Vi är glada att nu kunna tillkännage breddningen av vårt kliniska program med IdeS inom behandling av autoimmuna sjukdomar genom inledandet av denna explorativa fas II-studie i förvärvad TTP. IdeS effektiva och snabba IgG-klyvande verkningsmekanism gör det i högsta grad relevant att utvärdera IdeS effekt och säkerhet i detta potentiellt förödande akuta sjukdomstillstånd", säger Göran Arvidson, VD Hansa Medical AB. 

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran Arvidson nedans försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 08.30.