HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Genovis AB ingår förliknings- och licensavtal med Promega Corporation i patenttvist

Regulatory information
Genovis AB, i vilket Hansa Medical innehar ett strategiskt ägande om tio procent av aktierna, har ingått ett förliknings- och licensavtal med Promega Corporation i en patenttvist. Detaljerna i avtalet har inte tillkännagivits.

I november 2014 lämnade Genovis in en anmälan om patentintrång mot Promega i USA gällande en av Promegas produkter som berör Genovis produkt FabRICATOR, en produkt som ursprungligen utvecklades utifrån teknik som licensieras av Hansa Medical. Genovis och Promega har nu nått ett förlikningsavtal, som inkluderar ett licensavtal mellan de två parterna.

Licensavtalet tillåter båda parter att fortsätta bedriva internationell försäljning av IdeS och IdeZ baserade produkter såsom FabRICATOR för icke-kliniska tillämpningar, exempelvis analys av antikroppar och produktionen av IgG-fragment.

Inget av de båda avtalen innebär några ekonomiska eller kommersiella konsekvenser för Hansa Medicals verksamhet.