HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical AB (publ) - Bokslutskommuniké 2015

Regulatory information
Flera betydande milstolpar uppnådda under 2015

Januaridecember 2015 i sammandrag – Höjdpunkter

Oktober – december

 • Handel inleds med Hansa Medicals aktier på Nasdaq Stockholm den 2 november 2015
 • Resultat från den första inkluderade patienten i den pågående amerikanska studien med IdeS i högsensitiserade patienter som presenterades på Hansa Medicals kapitalmarknadsdag den 13 november 2015, visade att en dos IdeS effektivt inaktiverar donatorspecifika antikroppar
 • Resultat publicerade i Journal of Immunology visar att IdeS temporärt kan inaktivera minnes-B-celler och hindra B-celler från att utvecklas till antikroppsproducerande celler

Januari – september

 • Den första fas II-studien med IdeS i sensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation slutfördes framgångsrikt
 • Utvecklingen av nya generationens IdeS-molekyler för upprepad dosering tillkännagavs
 • Medicinsk rådgivande kommitté bildades i USA
 • Första patienten i andra fas II-studie med IdeS vid Akademiska sjukhuset i Uppsala transplanterad
 • Positiva resultat från fas I-studien med IdeS publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE
 • Första patienten behandlad och transplanterad med IdeS i en klinisk fas II-studie vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, USA
 • FDA beviljade särläkemedelsstatus för IdeS vid organtransplantation
 • Data från första fas II-studien med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter presenterades på ESOT 2015
 • Hansa Medical säkrade 246 MSEK i finansiering genom en fulltecknad företrädesemission
 • Göran Arvidson utsågs till ny vd och koncernchef för Hansa Medical
 • Resultat från en klinisk multicenterstudie med HBP-analys publicerades i Critical Care Medicine

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet och helåret

 • Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,2). Helåret: 5,4 MSEK (1,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,1 MSEK (-8,6) under fjärde kvartalet. Helåret: -66,2 MSEK (-24,7)
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -19,1 MSEK (-12,8) för fjärde kvartalet. Helåret: -66,3 MSEK (-29,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,59 SEK (-0,47) för fjärde kvartalet. Helåret: -2,13 SEK (-1,09)
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 175,7 MSEK (10,2)

“Vi är mycket nöjda med utvecklingen och de preliminära resultaten från de två pågående kliniska studierna. Vi bedömer att patientrekryteringen kommer att vara genomförd under första respektive andra kvartalet 2016. Hittills har totalt elva sensitiserade patienter behandlats med IdeS och därefter transplanterats.” Göran Arvidson, vd och koncernchef för Hansa Medical

För fullständig bokslutskommuniké, följ länk nedan.