HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical förvärvar rättigheter till immunterapi baserad på antikroppsmodulerande enzymer för behandling av cancer

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) har förvärvat Immago Biosystems Ltd, en avknoppning från University of Oxford, med inriktning på förstärkning av antikroppsbaserade cancerbehandlingar med hjälp av antikroppsmodulerande enzymer.

Grundarna av Immago Biosystems, Dr Chris Scanlan och Dr Max Crispin vid Glycoprotein Therapeutics Laboratory, University of Oxford, har upptäckt att antikroppsmodulerande enzymer, som till exempel Hansa Medicals läkemedelskandidater IdeS och EndoS, kan förstärka effekten av antikroppsbaserade cancerbehandlingar. Tillsammans med deras kollega, Dr Kavitha Baruah, grundade de Immago Biosystems för att utveckla detta koncept vidare mot kliniska studier. Immago Biosystems har ansökt om patentskydd för konceptet, och forskningsresultaten har därefter publiceras i Journal of Molecular Biology, 2012 29 juni, 420 (1-2): 1-7.

Hansa Medical har nyligen verifierat forskningsresultaten genom att kombinera läkemedelskandidaten IdeS med godkända antikroppsbaserade cancerbehandlingar i prekliniska cancermodeller, och har ansökt om ytterligare patentskydd inom detta forskningsområde.

"Genom att kombinera IdeS med en terapeutisk antikropp, kan vi i in vitro och in vivo försök se att effektiviteten av antikroppen förbättras avsevärt med bibehållen specificitet. Potentiellt innebär detta att idag tillgängliga, eller kommande, antikroppsbaserade cancerbehandlingar potentiellt kan göras effektivare utan tilltagande biverkningar, " säger Dr Christian Kjellman, Chief Scientific Officer vid Hansa Medical AB.

"Vår verifiering av Immagos forskningsresultat har sporrat oss att gå vidare och undersöka potentialen för IdeS och EndoS inom immunterapi-baserad cancerbehandling. Även om resultaten är tidiga prekliniska forskningsresultat tror vi att detta koncept kan innebära betydande potential för IdeS och EndoS utöver vårt nuvarande kliniska fokus på transplantation och autoimmunitet", säger Göran Arvidson, VD på Hansa Medical AB.

Marknaden för monoklonala antikroppar för behandling av cancer uppskattas till 23 miljarder USD, och förväntas växa till 33 miljarder USD till 2017, enligt Cancer Monoclonal Antibodies Market Forecast to 2017 (13 augusti 2013). 

Finansiella detaljer från förvärvet offentliggörs ej, men förvärvet kommer inte att ha en betydande inverkan på Hansa Medicals resultat för 2016.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 13.00.