HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2015

Regulatory information

Hansa Medicals årsredovisning för 2015 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.hansamedical.com

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 046-16 56 70 eller e-post info@hansamedical.com.


Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl. 12.00