HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information

Som tidigare offentliggjorts har bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 21 november 2016 beslutat om en nyemission av 2.642.857 stamaktier. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under november månad 2016.

Per 30 november 2016 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 35.054.860, varav samtliga är stamaktier. Antalet röster i Hansa Medical per 30 november 2016 uppgår till 35.054.860 och aktiekapitalet uppgår till 35.054.860 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 8:30 CET.