HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical uppdaterar antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier för njurtransplantation och anti-GBM

Regulatory information
Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett biopharmabolag med inriktning på innovativa immunmodulerande enzymer, kommer vid sina kapitalmarknadsdagar i Stockholm (idag 3 oktober) och i London (4 oktober) att ge en uppdatering om antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier.

Uppdateringen kommer dels att ange statusen vad gäller antalet inkluderade patienter i de pågående kliniska fas II-studierna med IdeS för njurtransplantation, där antalet patienter som behandlats med bolagets läkemedelskandidat IdeS före njurtransplantation nu uppgår till 42. Patientrekryteringen till de båda pågående fas II-studierna förväntas vara fullt ut genomförd under 2017.

Hansa Medical har tidigare meddelat att den första anti GBM-patienten har behandlats med IdeS i den prövarledda fas II-studien med svår anti-GBM-sjukdom. Dagens uppdatering anger att totalt två patienter nu har inkluderats i studien och att dessa patienter svarade väl på behandlingen med IdeS. Före inledandet av studien har ytterligare tre patienter behandlats med IdeS under licensförskrivning i Sverige. Hittills har inga patientkomplikationer uppstått.  

Hansa Medical ger också en uppdatering avseende bolagets likvida medel, som per den 30 september uppgår till 131 MSEK. Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 170 MSEK.

Vid kapitalmarknadsdagarna kommer data från studier med läkemedelskandidaten IdeS, vilka publicerats i The New England Journal of Medicine (3 augusti 2017), att presenteras. Huvudförfattarna Dr Stanley Jordan från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles och Dr Tomas Lorant från Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att presentera. Vidare kommer Hansa Medicals ledning, med bland andra Göran Arvidson, Christian Kjellman, Lena Winstedt, Sam Agus, Henk Doude van Troostwijk och Emanuel Björne, att ge fördjupade presentationer om bolaget och bolagets produkter samt den potentiella marknaden.

Agenda
-          Introduktion till Hansa Medical och IdeS

-          Möjligheter för IdeS inom transplantation, autoimmunitet och cancerimmunterapi

-          Njurtransplantation och HLA-sensitisering i USA och Europa

-          Resultaten med IdeS publicerade i The New England Journal of Medicine

-          IdeS – Med potential till betydande förbättringar inom transplantation

-          Vägen till godkännande

-          Kommersialiseringsstrategi för IdeS inom transplantation

-          IdeS bortom desensitisering - Potentiellt en ännu större möjlighet

-          Nya IgG-klyvande enzymer under utveckling

-          Frågor till deltagarna - avslutning

Förfriskningar kommer att serveras i pauserna under evenemanget.

Om du önskar anmäla dig, vänligen kontakta Annika Nielsen på e-post: annika.nielsen@hansamedical.com, för evenemanget i Stockholm och Hanna Skeppner på: hanna.skeppner@fticonsulting.com, för London-evenemanget.

Båda kapitalmarknadsdagarna kommer även att webbsändas via www.hansamedical.com. 

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 8.30.