HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical uppdaterar antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier för njurtransplantation och anti-GBM

Regulatory information
Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett biopharmabolag med inriktning på innovativa immunmodulerande enzymer, presenterade idag vid sin kapitalmarknadsdag i Stockholm en uppdatering om antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier. 

Hansa Medicals kapitalmarknadsdag i Stockholm lockade en publik om cirka 70 personer på IVA Konferenscetrum i Stockholm och följdes av ytterligare 270 besökare live via webcast. Ledande befattningshavare från Hansa Medical, inklusive Göran Arvidson, Dr Christian Kjellman, Dr. Lena Winstedt, Dr Sam Agus, Doude Henk van Troostwijk och Emanuel Björne genomförde fördjupade presentationer om bolaget, marknaden och bolagets produkter.

Data från studier med läkemedelskandidaten IdeS som nyligen publicerats i The New England Journal of Medicine (3 augusti 2017) presenterades av huvudförfattarna Dr. Stanley Jordan från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles och Dr. Tomas Lorant från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Presentationerna gav en bredare och djupare bild av Hansa Medical, bolagets prioriterade indikationer samt dess framtida möjligheter. Hansa Medical tillkännagav ett pressmeddelande kl. 08:30 samma dag (3 oktober 2017) för att informera om tre nyheter som skulle omfattas av presentationerna.

Status för de pågående kliniska fas II-studierna med läkemedelskandidaten IdeS inom njurtransplantation, där antalet patienter som behandlats med IdeS inför njurtransplantation nu uppgår till 42. Status för den pågående prövarledda fas II-studien i svår anti-GBM sjukdom, där nu totalt två patienter inkluderats i studien. Före inledandet av studien har ytterligare tre patienter behandlats med IdeS under licensförskrivning i Sverige. Hittills har inga patientkomplikationer uppstått. Samtliga patienter har svarat väl på behandlingen och IdeS verkar tolereras väl i dessa patienter hittills.

Hansa Medical gav också en uppdatering avseende bolagets likvida medel, som per den 30 september uppgick till 131 MSEK. Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 170 MSEK.

Uppföljningsdata från den första patienten som transplanterats efter desensitisering med IdeS presenterades vilket visar normaliserade kreatinin-nivåer tre år efter njurtransplantation.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 19.15.