HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals läkemedelskandidat IdeS diskuterades i FDA-seminarium

Hansa Medical AB (publ), ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer, tillkännagav idag att dess primära läkemedelskandidat IdeS diskuterats i ett tvådagars seminarium med titeln "Antibody Mediated Rejection in Kidney Transplantation", anordnat av US Food and Drug Administration (FDA ). En ordagrann skriftlig återgivning från seminariet har publicerats och finns tillgänglig på FDA:s hemsida.

I seminariet diskuterades nya möjligheter till behandling och förebyggande av antikroppsmedierad avstötning (ABMR eller AMR). Initiala data från studier med IdeS presenterades av professor Robert Montgomery, MD, chef för NYU Transplant Institute i New York, New York, och professor Steve Woodle, MD, chef för Transplantationsavdelningen vid University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio. Inga nya data presenterades.

"Diskussionerna i seminariet behandlade potentiella nytta/riskförhållanden med IdeS vid desensitisering och behandling av svår AMR vid njurtransplantation. Både deltagare och publik vid det välbesökta seminariet var övervägande mycket optimistiska kring IdeS potential inom njurtransplantation", sa Dr Lena Winstedt, Vice President Project Management på Hansa Medical.

Professor Montgomerys och professor Woodles presentationer samt ordagranna utskrifter från seminariet finns på FDA: s hemsida: https://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm532070.htm

I utskrifterna finns diskussioner om IdeS från dag 1 på sidorna 285-289, 300-306 och 311 och från dag 2 på sidorna 66-68 och 98-100.

IdeS, IgG degradring enzyme of Streptococcus pyogenes, är ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical utvecklar IdeS som en unik behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter, för vilka transplantationskirurgi är omöjligt eller mycket svårt till följd av närvaron av anti-HLA IgG-antikroppar. Data som rapporterats från tre fas II-studier har visat att IdeS snabbt och kraftigt reducerar anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör transplantation

IdeS utvärderas för närvarande i en multicenterstudie i USA i högsensitiserade patienter vilka ej svarar på tillgängliga desensitiseringsmetoder. Resultaten från denna studie väntas under 2018. Förutom transplantation har IdeS behandlingspotential i en rad sällsynta autoimmuna sjukdomar. IdeS är skyddad av flera patent och resultat från studier med IdeS har publicerats i ett antal expertgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl.08:00.