HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Nya prekliniska in vivo-data visar potentialen för IdeS behandling i Guillain-Barrés syndrom (GBS)

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) meddelade idag data som visar att inaktivering av IgG genom behandling med IdeS avsevärt främjade återhämtning och minskade nedbrytning av perifera nerver i en modell av den akuta autoimmuna sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS).

Resultaten presenterades i en artikel med titeln IgG-degrading enzyme of Streptococcus pyogenes (IdeS) prevents disease progression and facilitates improvement in a rabbit model of Guillain-Barré syndrome” av Dr. Yu-Zhong Wang och Dr. Nobuhiro Yuki. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Experimental Neurology. Länk till artikeln: http://dx.doi.org/10.1016/j.expneurol.2017.02.010. 

"Resultaten som presenteras i denna publikation visar att vår IdeS-behandling är en lovande terapeutisk strategi för behandling av GBS. En IdeS-behandling skulle kunna innebära kortare tid för återhämtning, kortare vistelse på intensivvårdsavdelning/sjukhus samt minskad risk för bestående neurologiska symptom. Vi planerar att inleda en fas II-studie i GBS", sade Dr Christian Kjellman, Senior Vice President R&D vid Hansa Medical AB.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 16:00 CET.