HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Som tidigare offentliggjorts har bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 22 december 2017 beslutat om en nyemission av 2.752.526 stamaktier. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under december månad 2017.

Per 29 december 2017 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38.208.386, varav 37.807.386 är av aktieslaget stam och 401.000 av aktieslaget C. Antalet röster i Hansa Medical per 29 december 2017 uppgår till 37.847.486 och aktiekapitalet uppgår till 38.208.386 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:00 CET.