HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Regulatory information
Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2018 har Hansa Medical ABs (publ) styrelse beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 391 503 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2018, som antogs av årsstämman den 29 maj 2018.

Carnegie Investment Bank AB kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1 krona per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Hansa Medical för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i LTIP 2018.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. Hansa Medical har sedan tidigare 330 261 C-aktier utestående.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 16:30.