HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Fullbordad patientrekrytering till Hansa Medicals internationella multicenterstudie Highdes

Regulatory information
Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett biopharmabolag som utvecklar immunmodulerande enzymer, tillkännagav idag att patientrekryteringen fullbordats till den internationella multicenterstudien Highdes. 

Studien hade som mål att rekrytera 15-20 patienter. Totalt 18 patienter har behandlats med bolagets läkemedelskandidat IdeS och därefter transplanteras vid fem kliniker i USA och Europa. Det primära syftet med studien, att omvandla positivt korstest till negativt och därmed möjliggöra njurtransplantation, har uppnåtts för alla 18 behandlade patienter.

"Trots en tillgänglig donator kan förekomsten av donatorspecifika antikroppar göra det praktiskt taget omöjligt att genomföra en transplantation. Då är det enda behandlingsalternativet att patienten förblir i dialys”, säger Christian Kjellman, Chief Scientific Officer hos Hansa Medical AB.

"Långtidsdialys är förknippad med betydande hälsorisker och försämrad livskvalitet. Till Highdes-studien har vi rekryterat patienter vars möjlighet till transplantation tidigare varit i princip obefintlig. IdeS har möjliggjort njurtransplantation för samtliga patienter", fortsatte han.

Säkerhet och njurfunktion följs för alla patienter under en sex månader lång uppföljningsperiod. Slutliga resultat förväntas under tredje kvartalet 2018.

Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl. 08:00 CET.