HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical AB under namnbyte till Hansa Biopharma AB

Regulatory information
Lund, 20 december 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm:HMED) (“Hansa Medical” eller “Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar idag att det nya namnet på bolaget som beslutades vid extra bolagsstämma den 4 december 2018, har godkänts av Bolagsverket.

Namnbytet kommer att genomföras under de närmaste veckorna och bolagets aktieticker har ändrats från "HMED" till "HNSA".

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl.14:15.