HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2017

Den 14 februari 2018 klockan 08:00 offentliggör Hansa Medical sin bokslutskommuniké för 2017. Hansa Medical bjuder in till telefonkonferens, med presentation av bokslutskommunikén, samma dag klockan 14:00. Hansa Medicals tillförordnade VD Ulf Wiinberg är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska.

De presentationsbilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer därefter även att finnas på www.hansamedical.com. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande telefonnummer,

SE: +46850639549

UK: +442030089803

US: +18558315945

En länk till Hansa Medical’s webcast kommer att finnas på Hansa Medicals hemsida under events och webcasts. Sändningen går också̊ att nå via följande länk: https://financialhearings.com/event/10625

Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08:00 CET.