HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2017

Regulatory information

Hansa Medicals årsredovisning för 2017 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.hansamedical.com

Besök vår website för Årsredovisningen 2017 via följande länk: http://hansamedical.com/annual-report/2017/

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 046-16 56 70 eller e-post info@hansamedical.com.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 11 april kl. 08.00.