HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Lund, 11 december 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) (“Hansa Medical” eller “Bolaget”), avhöll idag extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra Hansa Medicals firma till Hansa Biopharma AB.

”Hansa Biopharma tydliggör vårt fokus på utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel, biopharmaceuticals. Detta tydliggörande av vår profil är speciellt viktigt för den fortsatta internationaliseringen av vår verksamhet och vår investerarbas.”, säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical.

Bolaget har idag anmält beslutet och dess nya firma till Bolagsverket för registrering. Lanseringen av Bolagets nya namn, med uppdaterad hemsida och grafisk profil, förväntas ske i början av 2019.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 13:00 CET.