HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet röster i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Antalet röster i Hansa Medical AB (publ) har ändrats genom omvandling av totalt 70.739 C-aktier till stamaktier genomförd i januari inom ramen för Hansa Medicals långsiktiga incitamentsprogram.

Per 31 januari 2018 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38.208.386, varav 37.878.125 stamaktier, som tillsammans berättigar till 37.878.125 röster, och 330.261 C-aktier, som tillsammans berättigar till 33.026,1 röster. Det totala antalet röster i Hansa Medical är 37.911.151,1.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 8:00 CET.