HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharma AB lanserar nytt namn och ny logotyp

Lund den 1 februari 2019 - Hansa Biopharma AB, ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, lanserade idag formellt bolagets nya namn. I december meddelade bolaget, tidigare känt som Hansa Medical AB, att namnändringen hade godkänts av Bolagsverket i Sverige och att dess ticker-symbol hade ändrats från "HMED" till "HNSA" på Nasdaq Stockholm.

Søren Tulstrup, VD för Hansa Biopharma, säger: "Vårt nya namn, Hansa Biopharma, utgör nästa steg i bolagets utveckling och betonar vårt fokus på utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel - biopharma. Hansa Biopharma-logotypen uttrycker optimism och inspiration. Dess dynamiska form dels avspeglar tanken på en hansa; en grupp av erfarna individer som går samman för ett större syfte, dels strålar utåt för att symbolisera den nytta som vi strävar efter att tillhandahålla genom vår enzymbaserade läkemedelsteknologi till människor som drabbas av sällsynta immunsjukdomar."

På bolagets webbplats, med den nya adressen www.hansabiopharma.com, kommer bolagets nya profil att lanseras fullt ut under de närmaste veckorna.

Namnändringen är nu genomförd efter Bolagetsverkets godkännande och efter beslut fattat vid bolagets extra bolagsstämma den 4 december 2018.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl.08:00 CET.