HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Regulatory information

Lund 2 september 2019. Hansa Biopharma, som är ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att styrelsen för Hansa Biopharma AB med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2019 beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 715 910 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet 2019 som antogs av årsstämman den 22 maj 2019.

Carnegie Investment Bank kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1 krona per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Hansa Biopharma för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i bolagets incitamentsprogram LTIP 2019.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare samt att kunna täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2019. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. Hansa Biopharma har sedan tidigare 705 547 C-aktier utestående.