HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet röster i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Lund, 31 januari 2019 – Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HNSA) (”Bolaget”), under namnändring till Hansa Biopharma AB, ett biopharma-bolag med fokus på inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar idag att antalet röster i bolaget har ändrats genom omvandling av totalt 13 142 C-aktier till stamaktier. Detta genomfördes i januari inom ramen för Hansa Medicals långsiktiga incitamentsprogram.

Per 31 januari 2019 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 40 681 654, varav 39 973 032 stamaktier, som tillsammans berättigar till 39 973 032 röster, och 708 622 C-aktier, som tillsammans berättigar till 70 862,2 röster. Det totala antalet röster i Hansa Medical uppgår till 40 043 894,2.

Denna information är sådan som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08.00 CET.