HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharma AB certifierad som ett Great Place to Work[®]

Baserat på resultaten från en koncernövergripande medarbetarundersökning och en granskning av företagets policies har Hansa Biopharma officiellt certifierats som ett Great Place to Work av institutet Great Place to Work®.

Lund, 11 september 2020. Hansa Biopharma (”Hansa”), ledare inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag att bolaget certifierats som ett Great Place to Work 2020 av det oberoende institutet Great Place to Work®, en global auktoritet inom arbetsplatskultur och ledarskap. Certifieringen bygger främst på utlåtanden från Hansa-medarbetare i en anonym undersökning som utvärderar synen på ledarskap, företagskultur och förtroende.

”Vi är mycket glada och stolta över att officiellt utnämnas till ett Great Place to Work. För att lyckas med vårt uppdrag – att utveckla innovativa, livräddande och livsförändrande immunmodulerande behandlingar, föra dessa vidare till de patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapa värde för samhället i stort – är vi beroende av att kunna attrahera, utveckla och behålla de allra bästa medarbetarna i branschen. Certifieringen speglar vår strävan att bygga upp en stark organisation under tiden vi fortsätter att växa och omvandlas till ett kommersiellt bolag”, säger Søren Tulstrup, vd och koncernchef för Hansa Biopharma.

Hela 96 procent av Hansas medarbetare deltog i undersökningen från Great Place to Work. Stor stolthet över gemensamma framgångar, laganda och ett tillitsfullt ledarskap har identifierats som företagets främsta styrkor. 

Om Great Place to Work® 
Great Place to Work® är en global auktoritet inom arbetsplatskultur. Sedan 1992 har institutet tillfrågat mer än 100 miljoner medarbetare runt om i världen och använt dessa omfattande insikter för att definiera vad som kännetecknar en god arbetsplats, nämligen förtroende. Dess unika jämförelsedata används för att klassificera företag certifierade som Great Place to Work™ och Bästa Arbetsplatser (Best Workplaces™) i över 60 länder, däribland de 100 Bästa företagen att arbeta för (100 Best Companies to Work For®) och listan World's Best som publiceras varje år i Fortune. Allt som institutet gör drivs av viljan att skapa en bättre värld genom att hjälpa varje enskild organisation att bli en god arbetsplats för alla (Great Place to Work For All™). För mer information, besök greatplacetowork.com. 

Downloads