HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Regulatory information

Lund, Sverige, 9 december 2021. Styrelsen för Hansa Biopharma AB (publ), (”Hansa”) (Nasdaq Stockholm: HNSA) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 440 452 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 440 452 nyemitterade C-aktierna. Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 12 maj 2021.

Svenska Handelsbanken AB (publ) kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Samtliga 440 452 emitterade C-aktier kommer att återköpas av Hansa Biopharma AB (publ) för en (1) krona per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med 440 452 kronor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa eventuell framtida leverans av stamaktier i enlighet med de långsiktiga incitamentsprogrammen i form av personaloptioner som antogs på årsstämman den 23 juni 2020 och årsstämman den 12 maj 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av de nämnda, eller andra utestående, optionsprogrammen. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före eventuell leverans till deltagarna i programmen.

Hansa innehar 1 421 457 C-aktier och kommer, efter återköpet av de 440 452 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 1 861 909 C-aktier i bolaget.