HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet röster i Hansa Biopharma

Regulatory information

Lund, 30 juni 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelade idag att antalet röster i Hansa har ökat under juni 2022 till följd av omvandling av 114 666 C-aktier till 114 666 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts av Hansa för att kunna leverera stamaktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2019. Det totala antalet röster i Hansa har därför ökat medan det totala antalet aktier har kvarstått oförändrat.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa till 46 335 361, varav 44 588 118 är stamaktier och 1 747 243 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 44 762 842,3.

Denna information är sådan information som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 17:35.