peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Årsredovisning 2016

26 apr 2017, 07:58
Regulatorisk information

Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att bolaget vid flera tillfällen inte betalat vissa skatter och avgifter i rätt tid. Vid räkenskapsårets utgång fanns det inga underskott på skattekontot.

Auktoriserade revisorer, Dan Kjellqvist respektive Jonas Nihlberg, i Hansa Medical AB rekommenderar att stämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Under 2016 har rutiner kring betalning av skatter och avgifter skötts av extern bokföringsbyrå och rutinerna har varit bristfälliga. Från och med 2017 sköts dessa rutiner internt i företaget för att förhindra att misstaget kan uppstå igen.

Hansa Medicals årsredovisning för 2016 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.hansamedical.com

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 046-16 56 70 eller e-post info@hansamedical.com.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling
av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.