peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Årsredovisning 2010

3 maj 2011, 17:07
Regulatorisk information
Hansa Medicals fullständiga årsredovisning för 2010 finns från och med idag den 28:e april 2011, tillgänglig på bolagets webbsida www.hansamedical.com

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas på adressen Hansa Medical AB, Investor Relations, P.O. Box 785, 220 07 Lund, via fax 046-12 77 75 eller via e-mail till info@hansamedical.com

Hansa Medicals årsstämma hålls den 12 maj kl. 18:00 på Scheelevägen 22 i Lund.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail:
emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.