peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Årsredovisning 2013

30 apr 2014, 15:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals fullständiga årsredovisning har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbsida, www.hansamedical.com, samt finns bifogad till detta press­meddelande.

En tryckt version av årsredovisningen kan beställas på följande sätt:

  • E-post, info@hansamedical.com
  • Brev, Hansa Medical AB, Investor Relations, Box 785, 220 07 Lund
  • Fax, 046-12 77 75
  • Telefon, 046-165670

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl. 15:00.