peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Årsredovisning 2007

23 apr 2008, 08:34
Regulatorisk information
Hansa Medicals årsredovisning för 2007 finns från och med den 23:e april 2008 tillgänglig via Hansa Medicals hemsida www.hansamedical.com

2007 i korthet
• Hansa Medical blir ett fristående bioteknikbolag – avknoppning från Biolin AB (publ)
• Framgångsrik nyemission och marknadsnotering på First North
• Prekliniskt proof-of-concept uppnått för huvudprojektet IdeS
• Klinisk utvecklingsplan initierad för huvudprojektet IdeS initierad
• Försäljning av industriella biotekniska applikationer

Fokus under 2008
• Initiera säkerhets- och toxikologistudier för IdeS
• Etablera samarbete med ett större läkemedelsbolag till projekt alpha-11
• Utvärdera potentialen i två läkemedelskandidater för behandling av sepsis, HM-401 och HM-402
• Utlicensiera eller vidareutveckla Hansa Medicals sepsisdiagnostik, HMD-301